Η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΒΕΛ ΠΡΟΤΖΕΚΤ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Λεωφ.Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 39, σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της «outdoorproject.gr».

Στην ιστοσελίδα προβάλλονται και προωθούνται προσφορές τρίτων με την ιδιότητά τους ως προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών από το χώρο του τουρισμού. Οι προσφορές (εκπτωτικές
τιμές) ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο και ποσότητα και πάντοτε υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της συμπλήρωσης ενός ελάχιστου αριθμού αγοραστών.

Επισκέπτες της ιστοσελίδας δύνανται να επωφεληθούν των προσφορών,με την αγορά των πακέτων από τα ξενοδοχεία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που περιγράφονται αναλυτικά στην εκάστοτε προσφορά, αλλά και όσων εμπεριέχονται κατωτέρω.

Ως εκ τούτου, συνίσταται η προσεκτική ανάγνωση των κάτωθι αναγραφομένων πριν την περιήγηση, πρόσβαση, χρήση της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας ή την πραγματοποίηση οποιασδήποτε
συναλλαγής για παροχές ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής.

Έννοιες

Εταιρεία: η εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΒΕΛ ΠΡΟΤΖΕΚΤ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει επί της οδού Λεωφ.Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 39 (τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0968 0002, Help Desk, Δευτέρα
έως και Παρασκευή 09:00–21:00), Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα «outdoorproject.gr». Προμηθευτής: κάθε τρίτος Προμηθευτής, ο οποίος επιλέγει να προωθήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες
του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές.

Πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή του Προμηθευτή: κάθε εξουσιοδοτημένο για την προώθηση των υπηρεσιών ή προσφορών του Προμηθευτή πρόσωπο, το οποίο ενεργεί, κατόπιν εντολής ή αδείας που του έχει χορηγηθεί και με το οποίο έχει συμβληθεί η Εταιρεία(για παράδειγμα Τουριστικός Πράκτορας,Tour Operator κτλ)
Προϊόν/υπηρεσία: το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή που διατίθεται σε προσφορά μέσω της ιστοσελίδας.

Αγοραστής: κάθε χρήστης της ιστοσελίδας, ο οποίος συμμετέχει επιτυχώς σε Προσφορά που αναρτάται στην ιστοσελίδα και αγοράζει το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Η συμμετοχή στην υπηρεσία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική
ικανότητα. Κάθε Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά την πρόσβαση του στην ιστοσελίδα θα παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν συμφωνητικό.

Η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της προωθεί προϊόντα/υπηρεσίες προμηθευτών σε ειδικές εκπτωτικές τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή ποσότητα υπό τους όρους και προϋποθέσεις που
αναρτώνται κάθε φορά στην ιστοσελίδα μαζί με την εκάστοτε προσφορά. Για την ενεργοποίηση της εκάστοτε προσφοράς είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ενός ελάχιστου αριθμού Αγοραστών που έχει ορισθεί από τον Προμηθευτή ή άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο για την προώθηση των υπηρεσιών του πρόσωπο, το οποίο ενεργεί κατ’ εντολή του Προμηθευτή.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά μίας υπηρεσίας,συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση εκ μέρους του χρήστη στη μελλοντική ενημέρωσή του σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές
ενέργειες (marketing) προϊόντων και υπηρεσιών της παρούσας μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται για την ενημέρωση των συμμετεχόντων θα τηρούνται πάντοτε
σύμφωνα με το Ν.2472/1997, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής.